Monthly Archives: October 2020

Giống cây Đàn Hương trắng Ấn Độ

Giống cây Đàn Hương trắng Ấn Độ Gỗ đàn hương Ấn Độ có tên khoa học là Santalum. album thuộc  chi Santalum ) được tìm thấy trong các khu rừng rụng lá khô nhiệt đới ở Ấn Độ, quần đảo Lesser Sunda của Indonesia và Arnhem Land ở miền bắc Australia . Nó là loài duy nhất… Read More »