Monthly Archives: October 2020

Giống cây Đàn Hương trắng Ấn Độ

Gỗ đàn hương Ấn Độ có tên khoa học là Santalum. album thuộc  chi Santalum ) được tìm thấy trong các khu rừng rụng lá khô nhiệt đới ở Ấn Độ, quần đảo Lesser Sunda của Indonesia và Arnhem Land ở miền bắc Australia . Nó là loài duy nhất của chi này được tìm thấy trên… Read More »