Category Archives: Giống cây dổi

Giống cây Dổi ghép ăn hạt 3 năm ra Quả

Có mấy loại cây Dổi, phân biệt Dổi ăn hạt và Dổi xanh lấy gỗ Có rất nhiều loại Dổi khác nhau + Dổi chun + Dổi đá + Dổi vàng + Dổi xanh (Michelia mediocris)  hạt có vị đắng ít được thương lái thu mua. Chỉ trồng lấy gỗ + Dổi găng + Dổi… Read More »