Chính sách bảo hành.

1. Thời hạn bảo hành cây giống

Tất cả các sản phẩm Cây sưa giống được giới thiệu và phân phối trên website này đều được bảo hành cây sưa đỏ vĩnh viễn.

2. Điều kiện bảo hành cây giống

Sản phẩm sẽ được bảo hành nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Là giống cây sưa mua trên website này.
  • Hình thức bảo hành là đúng giống cây sưa đỏ, không phải sưa trắng

3. Điều kiện từ chối bảo hành

Sản phẩm thuộc một trong những điều kiện sau sẽ bị từ chối bảo hành:

  • Sản phẩm không phải mua từ website này
  • Không bảo hành sản phẩm bị hư hại do các điều kiện bất thuận như sương giá, mưa bão; hạn hán; …
  • Sản phẩm bị hư do quá trình chăm sóc bị sai lệch so với hướng dẫn;
  • Khách hàng gây nên những khuyết tật như biến dạng, gãy, trầy xướt, rơi vỡ, héo lá…
  • Sản phẩm để sai môi trường khuyến cáo;
  • Sản phẩm bị thay đổi, trồng lại không có sự giám sát của nhà vườn
  • Sản phẩm không được mua từ Nhà vườn