Giống cây sưa đỏ chất lượng cao, bảo hành 10 năm.

Các tiêu chuẩn của giống cây sưa đỏ chất lượng Phải là giống cây sưa đỏ Hải Nam – gỗ màu đỏ Bã trầu Vân đen (Gỗ thành phẩm đắt nhất thế giới) Cây giống phải đảm bảo chiều cao trên 50cm, thân mập mạp, khỏe mạnh. Lá xanh, không sâu bệnh, không có dấu … Continue reading Giống cây sưa đỏ chất lượng cao, bảo hành 10 năm.